อัลบั้มดารา ผู้มีชื่อเสียงในสังคม ที่ดูดวงกับอาจารย์พยงค์และได้ถ่ายรูปกัน